Jáchiakasu bürum kaa féeta jípure?

1. Ju fée espíituta taaka, éntok ju Dios jumë ä jaríame ä espíituta mikría. Juäri béchïbo jume kaa féeta jípureme ikä espíituta kaa jajaría; o kaa lútülay propósitoy ä jaría; o ejpíituta funcionamiento béjreka nanasua. Jáchiakasu ikä pasásaroa? Büru razónim aa béchïbo aane. Átam bítnake.

2. Bat huéeme: Juebénak kaa féeta jípure buëtuk kaa Bíbliata täyahuame jípure béchïbo. Ju Biblia ejpíituta bétana yáari. Bíbliata kaa estudiáaroahua ju fée kara yötu. Éläpo jume teöpompo nau sásakame Bíbliam jípureka oóhuim idéam majtíahuay kara tua féeta jípure. Bempo kaa huakä Bíbliata majtíähui éntok Diosta éntok ä propósitota kaa täyaka bem probléemam resolvéroä béchïbo bem idéam éntok huaáte géntem idéam usásaroa, kaa Diosta tü princípiom.

3. Atä bitbáare huaka Jesusta aa bétana jíakähui:

«Áapo yómniaka jínel ameu jíahuak: "Játchiakem ket Diosta nésauhui kaitäpo jóaka enchim nésauhui enchim yöribáarë béchïbo? Buëtuk Dios júnel jíahuak: „Em áchaiyë yöre éntok em áiye„; éntok: „Huä juënasi ä áchaybet nokame o ä áyebechi mëtunake„ Emë éntok jiahua: „Tüsi jiáunake jü yoreme ä áchaybeu o ä áyebeu júnel jíäteko: ‘Sïme huakä in áttea ay enchi in anía éäu Diosta béchïbo näikiari’„ Jünelem huaka yoremta ä áchay éntok ä aiye kaitäpo ä aníatua, éntokem huaka Diosta nokákäu kaa bejjohua enchim nésauri am majtíaka. Éntok juebénak ílëbenakem joohua"». —Mattíu 15:3—9

4. Aa sau huéeme: Juebénak kaa féeta jípure buëtuk juka religiónta am kom éetualä béchïbo. Büru persónam juka aranókïchiahuamta jum teöpompo ameu kristiánotíampo bitla. Ímë teöpom juka Bíbliata majtíäu ameu majtíatiya, tem kaa jachin juka Bíbliata majtíakä bénasi jíabsa. Íkäri itou huáatitua Jesusta noókim jum Mattíupo kapítulo huojbúsampo jïojteri;

«Kaa sïme huamë Señor, Señor tínou jíame jum téhuekam réynopo kimúnake, të alla jü in áchayta téhuekapo kátekamta huáatiäu jojóame. Juebénak huä táahuarit jínel ínou jiáunake: "Señor, Señor, kaa in téhuampote profetizáaroak, éntok em téhuampote kaa lemóonyom bébbak, éntok em téhuampote kaa úttiakame tékilim yáuhuak?" —tínou jiáunake. Tëne júnak ameu yómmianake: "Káibune enchim täyak. Ínou bétanem mekka kaate emë kaa türik jiba joame!"»—Mattíu 7:21-23

5. Bájikun huéeme: Juebénak kaa féeta jípure buëtuk kaa at jüneiya jáchia Diosta juka inikidata permitíroalä béchïbo Ímëi persónam Diosta kúlpakätíä bétana. Katim jüneiya juka inikidata anékäu kaa Diosta voluntátukaïhui, të Adanta pekado bétana hueiye. Jantúkim kaa jüneria Satanásta existíroähui éntok ä responsábletukäu ániata asúuntom bétana. Jumë alla jünériame jantuk súale Diosta may léntotukäu ímë kaa tü huéeme úhuä béchïbo. Bempo kaa at jüneiya juka soberanía universalta kuestiónim. Bempo ket kaa jüneiya Diosta paciencia sïmem oportunitata mikríäu jínëu béchïbo. Ketchim kaa jüneiya Diosta sénuk témpo markároaläu jumë juënam destruíroä béchïbo.

6. Náikikun huéeme: Juebénak kaa féeta jípure buëtuk bem ukúlhuamem éntok huakajta éeriahuame ä jíabsita yeeka. Juäri béchïbom Diosta kaa jajaría, jachin Davita nokakä bénasi:

«Empo éntok Salomón in üsi em áchayta Diósë täya éntok yumari jíabsitamak éntok tü álmata ä nésaurim joohua; buëtuk sïme jíabsim Jehová am eskukudrinyároa, éntok sïme éeriahuame discerníniroa. Empo ä jaríütek enchi ä teu tóijrianake; të empo ä tóijätek jíbäpo béchïbo enchi mekka huötianake» —1 Krónikam 28:9.

7. Ímë jumë razónim jachia juebénak kaa féeta jípurëhui. Bais mamni táahuarim hueyte konsiderároanake j´chisu yore ara féeta jípurë bétana.