Jumë naciónim Diosta propósito kaa táktirianake

1. Jehová jü chë bueuru Yäura aman téhuekapo éntok im buíapo. Áapo téjoala jitasu buíata béchïbo yáanakëhui.

2. Ä voluntatata jibba yáahua. Juäri béchïbo jumë Jehová Nokríame, Testíigom téame, senu sehuátuari, báksiari buíata boobítnake, aman jumë jústom, jumë Diosta nákeme, jíbäpo béchïbo jóunake.

3. Të en táapo jü planeta Buiya kaa paraíso. Jumë aa bepa jojome laulauti ä nasóntela. Büurum eiya itom planétata jerójtinakëhui, deshacéroanakëhui nássuame naciónim béchïbo.

4. 1914 [mil batan ciéntom huoymamni aman náiki]po naáteka en táapo tajti naciónim huaate naciónim béjreka nássualai éntok Diosta yäura béjreka ketchi. Huäri huásuktiapo naáteka en táapo tajti buiya chëhuasu nasosóntihua juëna gobiérnom béchïbo. Huäri béchïbo jumë ánia see päria, desiértom téame, chikti táapo chë buéurutuka; tákam huériame buíya tatäru: Jü nasóntihuame chëhuasu büruria. Itom buähuame beja kaa türi; jü jeeka itom jíabitëu chïcha machila; jü bäa abé kaa jïmatchi

5. Jü nuklear úttiata jumë naciónim laulauti yáalaü yore mamajtua. Bempo ara itom planétata tokti kaitátua, destruíroa.

6. Lútüriapo jumë naciónim mai úttiakame jüihuame jípure. Të Jehová chë úttiak sïme naciónim nau lópola beppa. Aman téhuekapo mílim, miliónim chókkim öre. Chikti chokki nuklear úttiata jípure itom béchïbo kaa jünéematchi. Jábesa am yáala, éntok jábesa am kontrolároa imë miliónim chokkim? Jehoväbuan. Jachu áapo kara táktiria jumë naciónim ä propósitom estorbároapéame nuklear jüihuam usároa bétana?

7. Jeehui, Dios ä árahue! Jáchisute ä jüneiya? Diosta úttia au bíttuk Jehová Egipto sontarom ama Siki Bahuepo jímakako, Israelta liberároa béchïbo.

8. Jáchisu ä bitcha Dios jumë naciónim? Isaíajpo 40:15, 26 [huoy takápo versículompo baij mamni éntok senu taká aman búsani] Jehová itou jiahua jachin áapo am bít bénasi:

Juyú!Jumë naciónim chakti aman báldepo benna, éntok huakila tóröchia aman balánzapo bénasi bíbithua. Téhueka bicha jikáhuem reémte. Jábesa yáala ïi? Áapo ájäria, huä chókkim náikeka yeu huikke, ä yuun úttiakamta béchïbo, áapo ket lútüriapo úttiaka kaabe ame bétana bëye.

9. Juäri béchïbote Diosta nésauleerom ángelesim téammak nau lópola ara buiika:

"Emchite baisahue Jehová, itom Dios, sïmeta Árahueme, emchi aneme éntok anékame, em bueuru úttiata nülä béchïbo, éntokë rey ténasi reinároa táitela. Të jumë naciónim öómtek, éntok em kujtéeri yébsakäbuan, éntok jü tiempo yumala [...] tátab béchïbo jumë buíata nasónteme".

10. Huanäi éntok jumë nookim aman Salmom jïojteripo capítulo senu taká ama huoymamni ama huoy búsampo versículo senu taká ama bátampo lútüriapo yáatunake:

"Jumë Diosta nákeme jústom téame juka buíata áttianake, éntok aa beppa jíbäpo béchïbo jóunake.
—Salmom 37:29.