Jáchisute itom püaktiriam Jehovata beppa jimma?

1. Jü gente at suúhua Jehovata sáyhuame alléaka jíabsähui itom bíttuaka Salmo 144:15 jíahuäu may lútülatukähui:

«Alléiya jü pueblo ju ä Dios Jehovátukähui"»—Salmo 144:15

2. Jáchisute ara itom püaktiriam Jehovata beppa jimma? Jita ejémplomsu huam Diosta Nokipo öohuim bétana bem püaktiriam Jehovata beppa jímakame aane? Jítasu ara nokhua löim, líptim, nákapim éntok huaate jísumarim bétana?

. 3. Jáchisu ara yore ä püaktiriata Jehovata beppa jimma? Súalhuamey éntok Dióstau buaníahuamey, Pablota jíakä bénasi:

«Kátem kaachin éeria jita júneta béchïbo tem sïmekut buaníaka éntok nétaneka baysáuhuamak em peticiónim Dióstau täyatuahua, éntok ju Diosta yanti anhuamta sïme éeriahuamem beppa chë jikat anemta em jíabsim éntok em koba fakultádem suáyanake;».
Filipénsemmehui 4:6, 7

4. Jesu Kristo álëbénasi aman Cáuhuit Bepa Ettéjoariapo, "Sermón del Monte"téampo majtíak júnel jíaka:

«Huäri béchïbone júnel enchímmeu jiahua: Kátem úttesi kaa yumasi emo éetua: Ímï jíabsihuamta bétana, "Jítasute buänake?" Takáhuata béchïbo bétana, "Jítasute sánkonake?" Huä jíabsihuame chë bejre buähuamta beppa, éntok huä takahua chë bejre sánkota beppa. Jumë káktërammechë suúhua. Kaa ëechaka junne, éntokim kaa etta tobotóboktia. Éntokim kaitapo ä nü machíkim kaa jípure. Toróosam jak bem ä huáttia machíkim kaa jípure, éntok Dios am jíbuätua. Jáchem kaa chë bejre huikíchim beppa?

«Jábesa huä enchím násuk aneme tüisi au bamíjtuaka méedio métropo ara au yöturia? Buëituk kía huakä ilíkkik júnem kara joätek, játchiakem huatékut emo bamíjtua?

«Áachem suúhua jáchisu jumë séhuam líiriom téame yötu. Huamë kaa tekipánoa, éntokim kaa jíjjoa. Tëne enchÍmmeu jiáunake huä rey Salomón kía sïme ä ujyóoriay june kaa huamë bénasi au sánkotuak. Të ínëli Dios ä sásankotua jukä júyata huajpo ayúkamta. Yokóriapo éntok ornopo táana. Jachu emë kaa chë bejre tülik sánkotuana, yorémem kaita súalëra? Emë, buëituk, kátem kaachin at éiya, jita enchím buänakëhui, éntok jita enchím jïnakëhui. Kátem kaa yumasi emo éetua. Buëituk sïme jü gente im ániapo jíabsame ikä sïmeta guokjáase. Të emë huépülaik Áchayek, jünéamta jita enchímmeu bëyëhui. Jukä Diosta réynota bat jaría. Huanäi éntok sïme huaate beja kía élaka enchímmeu yebíjnake»
Lukas 12:22—31

5. Jéehui, ítapo ara itom püaktiriam súalhuamey éntok Dióstau nokíay Jehovata beppa am jimma. Itom sirókhuame, itom huantíriam, itom máujhuame ara Jehovata beppa jimma. Yanti anhuámtate jípütek íkä yaa matchi!

6. Huépü püaktiria ájäria: yorem itom omtítuako. Jamakte öomteka jujuchipéiya. Jamakte kara jujúcheka itou amargároa. Íkä may bette püaktiria ítapola kara huériame. Chë türi ito béchïbote jukä Pablota nok téjoakamta kásota joorínakëhui huam Romáanommeupo jïojtekamta:

«Kátem juëna ayúrita juënak ayúribey ejtua. Kátem jujuche, in nákrim, të lugarta miika jukä kujtéehuamtau, buëituk júnel jïojtelataka: "Ínapo ä áttiak, jukä jujuchíahuamta; ínapone béjtuanake"—tiahua Jehová» —Romáanommehui 12:17, 19

7. Íkä chë tü böotukähui jü Daví ä bíttuak rey Saúlta ä mëbareka huokjáayo. Éläpo Daví huoy oportunidádem Saúlta më bétana jípureka kaa ä mëpeak. Saúlta huokjáahuame püaktiria Davita béchïbo; të Daví íkä püaktiriata Jehovata beppa jímmak júnel jíaka:

«Tua lútüriapo Jehovata jíabsä bénasi Jehová áapo, ä mënake; o ä táahuari yébsak muknake; o nássuau bicha kom huénakeme muknake. Tësune kaa türi ino béchïbo Jehovata bíchapo Jehovata yuptíaritau in mámmam rúktiähui!»— 1 Samuel 26:10, 11

8. Daví éntok kaybu ä mámmam Saúlta béjreka tóboktia. Saúl nássuakay jüihuammea sóyhuaka mëhuak. Jesu Kristo, Diosta Usíari, ket huokjáahuak, të kaybu jujúchek. Áapo jibba ä püaktiriam Jehovata beppa jímmak. Juäri béchïbo pueblota ä réytuabareka buij yébsako au ame bétana éusuk. Áapo yáuhuak Perota jíaka bénasi:

«Áapo (Kristo) pekádota kaa yáuhuak, éntok ä tempo bäitähuamta kaa téuhuak. Huaate juënasi aa bétana nokako kaa mauj téjoataitek të huä justíciay juzgároamtau buanía».
1 Perota 2:22, 23

9. En táapo sïmekut kaa tühuata aayu: kaa tíura, bäitähuame, ékbuahuame, éntok állëbenasi aayu. Ímëi ayúrim jume justíciata nákeme jíabsihuamta chë obíachi jooría. Jítasute yáanake? Jáchute jume itom omtíame omtía matchiëyey? Omtíhuame chë bette püaktiria. Chë türi Jehovata beppa itom püaktiriam jímahuäpo Daví Diosta bétana nok téjoahuak júnel jíaka:

Katë ómtilataka emo bíttu juënam béchïbo. Katë jumë kaa tü jojó,ame beutire. Buëituk ímëri baso ténasi huakínake; síali bemela baso ténasi kaitatunake. Áachë Jehovátat éeaka tühuata joohua; buíachë júabseka sïmeta tüisi tratároa. Buëituk jume juënam chúktiana, të jume Jehovátat boobíchame jkä buíata jípunake«.—Salmo 37:1—3, 9

10. Täbui püaktiria jume jísumiam, impediméntom téame: löihuame, líptihuame, nákapihuame, éntok állëbename. Jáchisute am bit matchi? Jísumiam alléeriamta Diosta servíroariä bétana itom ékbuä bénasi? Ëe. Ítapo Pablota ejémplota mamato matchi, Aa Sau Huéeme Koríntiommehui jïojteripo jíakä bénasi:

«Ínapo huítchata takapo míkhua inou kaa úttil béchïbo, Satanásta ángelta nee chónakame, inou kaa buérial béchïbo. Aa bétana baijsi Señórtau nétanek íkä ino bétana úhuakähui; të áapo lútüriapo inou jiáhuak: "In kaa béjtuari tühuamak emo béchïbo türi"».
—1 Koríntiommehui 12:7, 9

Íkäri jiáubaare Jehovata kaa chë aáhuay jukä Pablota ara jóaka beppa

11. Ítapo itom jísumiam Diosta pusímmea bíchätek alléaka tahuánake. Juäri béchïbote injustíciam éntok impediméntom kaa itom amargároa toij matchi. Kíate huä ara jóäu joobaare, itom püaktiriam Diosta mampo tójaka. Íkä jóätekë ä täyanake jukä alléehuamta puéblota bétana jukä ä Dios Jehovátukähui.