Jáchia alléaka tatahua jume tua Krístota sau kateme huokjáahuäteko?

1. Ímë kaa tü taáhuarimpo juebena gente kaa razónim jípure alléetukä béchïbo; jume tua Krístota sau kateme jéehui.

2. Jum Cáhuit Ettéjoaria, 'Sermón del Montetéame', Jesús majtíak jachin yore ara alléaka tahuähui. Áapo júnel jiáhuak:

«Tüsi alléaka tatahua jume huokjáahuame justíciata béchïbo, buëituk juka téhuekam réynota am áttiak».—Matíu 5:10

Të, jáchisu ara yore alléaka tatahua huokjáahuäteko?

3. Yore kía jiókot anhuame kaa türi. Yore alleiya justíciata béchïbo jiókot anëteko. Ïi j&uumkl; Yáarim Jïojteri itom bittua. Átä leéroanake Yáarim 5:41, 42 (kap. mamnita, versículom huoy taká ama huépülata éntok huoy taká ama huoyita). Jume apóstolim bébhuak Jesus téhuampo predikároä béchïbo:

«Bempo, buëituk, Sanhedrínpo yeu sájjak, mai alléaka dígnom am konsiderároahuä bétana Jesús téhuam béchïbo jiókot anëhui. Huanäi éntok chikti taápo jum buere tiöpopo éntok káa-káapo kaa chúktiaka jü tü bemelam Krístota bétana majtía sásakai éntok nok sásakai».—Yáarim 5:41, 42.

4. Tua Krístota sau kateme huokjáahua bem kaa ánia lébetukä béchïbo. Jume Jehováta Nokríame Jesusta réytukä bétana nok sásaka, éntok ä jume gobiérnom Diosta reyno béjreme destruíroä bétana. Juäri béchïbo ítapo huokjáahua; tësute alleiya buëituk Krístota téhuam béchïbo sufríroähui.

«Alléenakëem emë jume yorémem enchim omtíayo, éntok enchim am omóuteyo, éntok enchim am bueere aáhuayo, éntok enchim téhuam june kaa jíkkaij péehuayo, Yoremta Üusi ti téhuaakamta enchim súalë béchïbo» —Lukas 6:22

5. Jume proféetam batnaáteka ito beppa jiabsekame huokjáahuak juka tua adoracionta ito bénasi jínëukä béchïbo. Të Jesús ítou jiahua:

«Tüisem emo alleetua huä taáhuarichi, buëitukem buéresi tühuata mabétnake jum téhuekapo. Buëituk bem yoiyöturim ket júnel ámemak aáyuk, jumë proféetammaki ».—Lukas 6:23

6. Jáchiasute alleiya huokjáahuätekö buan? Ítapo alleiya huokjáahuatuko buëituk proféetam huóktate sau kat béchïbo, éntok jume bat huéeme kristiáanom huokta éntok Krístota huóktate sau kat béchïbo.

7. Ítapo ara úttesi kétchalataka aane Jehová ejpíitu aníahuamey jibba. Jehová ejpíitu itom aníätek íkä jiaubaare itom Jehová bendiciónta jípurëhui; juäri béchïbote tepa alleiya! kaa jüneli?

8. Itom huokjáahuatuk justíciata béchïbo íkä jiaubaare itom Diosta devociónbey jíabsähui, tua Krístota sau katemem bénasi. Íkä tepa itom alléetua!

9. Jü bueuru Jehováta taáhuari kaa mekka anékate alleiya tahuánake buëituk ítapo dígnom konsiderároahua Jesusta téhuam jiókot anë bétana. Jume bat Krístota sau katem bénasite kaa chúktiaka jume tü bemelam Krístota bétana noknake éntok majtíanake juka galardonta boobíchaka jum Jehovata bemela justíciata ániapo.