Jáchisu jiaubaare « bútiahuame nok béchibo?

1. Itom Jehovata Nokríamtukä béchïbo huóyik buere privilégiomte jípure: huépülaik Dióstau nokhuame; huóyik éntok jume tü bemélam predikároahuame. Të itom privilégiom jípureka tatahuä béchïbo éntok alléaka ámey tatahuä béchïbote sénuk necesitároa: juka bútiahuamta nok béchïbo, "franqueza de expresión" téame.. Ïi bútiahuamta nok béchïbo ítapo mikhua buëtuk Krístota ito béchïbo mukúkähui.

2. Jü bútiahuame nok béchïbo itom predikároa anía. Jume apóstolim ejémplota bitbaare:

"En éntokim Perota éntok Juanta bútiataka nokame bíchaka éntok jünéaka bem kaa létram täyamtukähui, éntok kaa yörihuamachi oóhuimtukähui ámeu hoómtilataka taáhuay".—Yáarim 4:13

3. Aman Pentekostéstéampo jü Diosta ejpíitu huótiahuame jume apóstolim jünakichiasi úttiata mikríak. Apóstolim Yári jïojteripo jiahua jachin jume apóstolim kaa májhueka ousi éaka jume tü bemélam Jesusta jíabitehuamta bétana proklamároak éläpo bempo peréesotetebohuak éntok bébhuak éntok mauj téjoahuak. Huäme taáhuarimmet jume tü bemélam úttesi jakun junne chíbejtiahuak "sïme kreaciónpo téhueka bétuk anempo", Pablota jíaka bénasi aman Kolosénsemmeupo 1:23.

4. Noé ténasi jume Jehovata Nokríame "justíciata bétana kusisi nokhuame". Bem mensaje nok téjoahuame mensaje éntok yore jíabsi kúaktiïähuame mensaje. Noé éntok ä famíiliahua ángelesim Diosta kaa yörekame béjreka aáney; ítapo éntok kara bíthuame béjrim jípure. Të ítapo ket juka jínëuhuamta armadura jípure; juäri béchïbo ousi éaka árate jukä predikároahuamta tékkil joohua Diosta itom míkhualäuta.

5. Jü nokta bútiahuame ket Diósta nok anía. Pablo jum Hebréommeu Jïojteripo itom chë tü Sacerdóoteta jípurë bétana nokaka júnel jiahua:

"Juäri béchïbote bútiahuamta nokíay jum kaa béjtuari tühuamta trónou nau rúktinake itom jiókolihuamta jípunakë béchïbo éntok itom kaa béjtuari tühuamta téunakë béchïbo itom tü tiémpopo aníatunakë béchïbo".
Hebréommeupo 4:16

6. Të itom sïmem bíchäpo oraciónim Diósta musäule machínakë béchïbo yörihuamey éntok dignidáy mikhua matchi. Kaa türiëyey itom am usásaroä anúunciom mik béchïbo, yore nok téjoä béchïbo o jume jíkajame sermoneároä béchïbo. (At 15 juniopo 1999po pág. 16, párr. 6)

7. Jü bútiahuame nok béchïbo, buëtuk, necesitároahua predicakároä béchïbo éntok Dióstau buanä béchïbo. Huanäi éntok, jítsute yaa matchi? Jukä Hebréommeu jïojterita nokäuta: «itom bútiahuamta nok béchïbo úttesi nünake!»
—Hebréommeu 3po:6po.