Jáchisu Itom Balórta miika Jü Nákhuame?

Jumë sema lúukum huikíchim mai ilítchi. Të kaa máujrïchi; úttesi öou maachi. Buásäkalim huikíchim mai buéuru; të buásäkal bem tossam nau nëyeko, jumë sema lúukum buásäli béjreca nëye bem asölam jínëu béchïbo.

Jítasa am balórta miíka jumë ilítchi sema lúukum? Jü nákhuame. Bempo bem asölam nakke.

Sema lúukum bénasi, jumë Krístota huokjáaname ket úttesi kaa máujrïchi ousi éehuatebo. Jítasa am babalórek?

Jü nákhuame ara am babalórek... jü bem Diosta náknähui éntok bem ame bénasi yorémem náknähui. Huäri béchïbo itom nak nésauhua aman Márkosta jïojteripo, kap. huojmamni ama huóyimpo, bers. senu taká ama báijpo naáteka senu taká ama méliapo tajti (Marcos 12:29—31):

"Jü nésauri sïmem beppa bathuéeme ïri ájäria: «Íkarë jíkkaja Israel, Jehová itom Dios Jehová huépülai jibba. Júntukë Jehovata em Dios náknake chikti em jíabsimaki, éntok sïme em ai jita jüneriäubeyi, éntok em sïme em úttearammea".

Atä at suuhua jukä Elías ejémplota. Jachu jü Elías chë úttiaka ito bénasi? Ëe, Santiágota jïojtekä bénasi, aman Santiágota kapítulo mámnipo, vérsopo huojmani ama houybúsampo (Sant. 5:17):

"Elías ito bénasi ínnehuame öoutukai; júnentaka junne Dióstau aáhuak yukta kaa huétnakëhui, éntok yukta buíat beppa kaa huétchek baij ama melia huásuktiriampo".

Jachë at suúhuak, Elías ito bénasitukai? Të áapo Jehováta nákkei. "Jehová téhuam béchïbone tokti näibuukeka tahuala", ti jiahua jü Elías, jachin Reyim Bathuéeme huojmamni ama huojnáikipo ti jïojterï bénasi.

Elíasta taáhuarimpo Israel ä mujtíahuamta nasóntelai jumë baálim téame mújteka. Elías, tokti Jehováta béchïbo näibukeka jukä Baál mujtíahuamta Israel bétana úhuapéiyak. Huäri béchïcho sïme Israelta nau lópola rúktia nésauhuek aman Monte Karmélö téamta beuchi. Áapo ket jumë naiki siéntom Baalta proféetam am ruktia nésauhuek.

Huanäi éntok Elías huamë juebena jéntemmeu noókak jínel jíaka:

"Jauhuéi tájtisem löilöikti huói éehuampo huerámnake? Jehovata jü tua lütula huëpo Dióstukem aa sau kaate; të Baal ájäriatukem aa sau kaate". Jü pueblo éntok kaita jiáhua.

Huanäi éntok Elías houy ili tóorom nütebok, huépü baalistam béchïbo, huépü aa béchïbo. Ímëi ili tóorom tájari sakrifísiota béchïbo preparároaguabaare, të kaa taijta ama beppa mánabaare.

En Elías jumë baalístammeu kúaktiak jínel ameu jíaka:

"Emë jukä em dios téhuam chayánake, ínapo éntok Jehová in Dios téhuamne chayánake. Jü Dios tájiyi yómnianakeme áapalla tua lútula huëpo Dios".

Jumë Baalta proféetam löilöikti bem altar chíkola huerámtaitek éntok sïme táapo kethuéi naáteka lulla káteko tajti bem diósbeu bicha chaáyek, të kaabe am yómniak. Elías am jümériai jínel jíaka: "Kusísem chaáye, buëituk áapo dios; jamák obisi aane, entok buitta jípureka júyautebaare".

Të kaa jíahui tékata bétana jíkkaijhua, éntok kaabe am yómniak.

Huanäi Elías puéblopou noókak jínel jíaka: «Ínohuem nau rukte!» Sïme jü pueblo éntok at puseka taáhuak.

Elías huojmamni ama huoy tétammea altarta yáuhuak, éntok jukä ili torota rérebeimpo chúktiaka altar beppa ä töak. Huanäi éntok búuru bäámmea am bányatebok jukä altarta éntok jukä ili torota, éntok jukä huójoria altar chíkola öremta.

Huanäi éntok Elías Jehovátau noókak jínel jíaka:

"Jehová, Abrahámta, Isaákta éntok Israélta Dios, jünéenake sïme en táapo em Dióstukäu Israélpo, ínapo éntok em sáihuamtukähui, éntok em Nokíubeyi sïmetane jóala. Ínohuë yomnia, Jehová, ïi pueblo jünéenakë béchïbo em Jehováta tua lütula huëpo Dióstukähui, éntok em bem jíabsihua kúaktialähui".

Senu huéchiäpo tajji téhueka bétana kom huétchek éntok buätaitek jukä tájari sakrifísiota, éntok jumë tétam, éntok jukä bäa huójopo öremta. Jü jéntem ama puseka aneme tónommea kíkteka chaáyek:

"Jehová tua lütula huëpo Dios! Jehová tua lütula huëpo Dios!"

Huanäi éntok Elías jumë baalístam súatebok, éntok jü Baalta mujtíahuame Israel bétana póponhuak.

Jéehui, Elíajta nákhuame ä babalórek. Áapo Jehová Diosta nákkek, éntok ä sáilam Israelpo joome. Jatchu kaa Diósta bétana aáhuak israelítam jíabsi kúaktiä béchïbo?

Sïmetakate ara balorta yöo. Huäri béchïbem Diosta Nooki estudiároa, éntok huate súalememmehuë nau rukte, éntok huate yorémmehuë am tejhua huä em emou majtíä bétana.

Assignment 4, February 18, 2008