Huok Jáahuame Béchïbo Estímulo

1. Jáchiakasute huok jaajáahua? Ikä nátemaijhuame aman Jobta jïojteripo yómniahua aman kapítulo huépülapo versíkulom huoj náikpo naáateka senu taká ama huoyimeu tajti (Job 1:8-22):

«Jehová éntok juka Satanástau noktáitek júnel jiahua: "Jachë em jíabsi in nésauleerotat yéchala in Job jachin aa bénasi kaabe aman ániat anëu öou kaa kúlpakame, ténelay rejteme, Diosta májhueme éntok kaa tühuata mekka aneme?"

Ä jíkajäpo Satanás Jehovátau yómniaka jiahua: "Jachu kíale Diosta maujla ju Job? Jachë kaa aa chíkola jínëuriame kóräi kéchala éntok ä kárihua chíkola éntok sïme ä áttiamta chíkola? Ä mámmam óbramë bendecíroahuala, éntok ä huakákasim sïme ä huasampo büruriahuala? Të ëni täbuiasi annakë béchïbo em mámmamë rútuktia sïme ä áttiakamta mamte éntoktë bítnake juënasi nokta em bíchapo kaa enchi chúpanakeyo"».—Job 1:8—11

2. Junen Jehová Satanásta bétana desafiároahuak. Jehová juka desafíota aceptároak. Áapo úttesi at ériak juka Job. Versíkulo huoj mamnipote leéroanake:

«Kíalïku Jehová Satanástau jiahua: Juyú! Sïme ä jípuremta em mámpone tojja. Të aa béjreka em mámamë kaa rúktia". Huanä éntok ju Satanás Jehováta anéïpo yeu siika"»—Job 1:12

3. Kaa aman kúpteka Satanás juka Jobta atakáaroak. Jume Sabéom téame mil huakásim éntok mamni ciéntom buuru jáamuchim Jobta am átteakame úttiapo buíssek. Chúkula beja Satanás téhueka bétana taijta kom huéttuak huoy busan mílim kabara éntok bem suáyame súhuaka senu huepu jiba jíabseka tójaka.

4. Huanäi éntok baij kaldéo téame móchalam bais mílim kaméeyom Job am áttiakame buíseka sïme jume ä siérvom súhuaka senu huepu jiba jíabseka tojjak. Chúkula huéepo Satanás buere jekata bíttuak káata aman Job usíarim jïbua anéïpo béjreka; ju káari éntok ame beppa kom huécheka am súhuak.

5. Sesenu siérvom bétana jíabsekame tahuákame Jobiu yájaka ä ejtéjoariak ímë kaa tü notíiciam. Jítasu yáak ju Job? Áapo Diosta kaa maldecíroak Satanásta jíakä bénasi. Éläpo Job kaa jünéeak Jehováta ä usasároaïu Satanásta ara nókïchitukäu bittu béchïbo éntok éläpo súalei Jehovata ili responsábletukaïu ä tärurim bétana Job jínel jiahua: "Jehová áapöku mikla, Jehova áapöku úhuala. Jehová téhuaa bendito tahuánake".

6. Mai türi ju Jobta ejemplo, kaa jüneli? Jünelïbuan!

7. Bürum ito násuk aman bem jóapo yuun jiókot eiya kaa nánancha suáleme kuná béchïbo o jubí béchïbo. Jáchisu ara Diosta Nooki bem aguantároa anía? Job ejémplotauhem huaate! Türi bem jünéenakëu Jehovata am nákek éntok ámet eria. Áapo kaa am toij rokka:

"Éläpo in átchai éntok in aiye alla nee toijëyei Jehová áapöku nee mabetnakëyei".—Salmo 27:10

8. Ítapo tepa sirókäteko, ote tepa juëna pruébam jípütekte at érianake juka Jehovatat sïme itom jíabsipo; chúkula beja éntokte buere alléehuamta jípunake. Dios ara itom bendecíroa ä Jobta bendecíroakä bénasi. Jume en táapo aneme sufrimiéntom juka galardón äbo huéenakemta kaa naaréechi. Itom Jehovátat ériahuamta ara huaate animároa éntok itom tü boojoria ara itom huokjáasëu junne tíutua éntok itom tü óbram rekonocéroa.

9. Jehová nákeme Átchai ájäria. Satanás, ju Bueuru Ara Nókïchi, jünériaka ä desasafiároa. Job yáakä bénasi, árate Jehová lóoria mimika itom aguante béchïbo. Juäri béchïbo juka Jehová itom ahuäutate yáapeiya:

"Émoë súatu in üsi in jíabsita alléetuaka in ara juka nee jünéeriamtau yómnianakë béchïbo".—Provérbiom 27:11