Jachin jume kökoremem estímulota miika

1. Éläpo ju bemela jitto täyahuame teebek böot huerámala jume kökkoam chëhuasu aane. Jatchu ikäi jiáubaare kökkoam kaibu erradikároatunakëhui?

2. Ëe. Huäri jiáubaare soluciónta sékäna örëhui. Jesús im ániapo anëtek täbui modo kökkoam nassua bittuak. Áapo kaa lotoor, të ju Biblia jiahua:

"Huanäi am mabétaka jukä tü nokta Diosta réytaka nésauhuë bétana huemta ámeu noókak éntok tua jiókot éame kökoata am úhuak".
Lukajta 9:11

3. Jachin ara Jesús juka génteta jíttoak? Jehovata úttearayi, jachin Lukas 5:7 jiáu bénasi. "Diosta úttearai éntok ámak aanei kökoata tüte báreka".

4. Dios sénuk bemela espiritual yäutra yáanake, jume "Bemela Téhuekam"-téame, éntok sénuk báksiari sociedata buíat bepa annákemta, ju "Bemela Buiya"-téamta. Ikä espíritu bétana yäutra Diosta réino aa bétana Jesústa géntemmeu nokákähui.

5. Jesús modélota kétchak áapo im ániapo anëteko. Atä leéroanake juka aman Mattíupo 9po:35po jïojtelataka:

"Jesús éntok sïme bueuru puéblom éntok ránchom visitároataitek aman bem sinagógampo majtíaka éntok jume tü réinota notíiciam bétana ettéjoaka éntok sïme huantíriam éntok sïme kökoam tüteka". —Mattíu 9:35

6. Atä leéroanake Lukas 7:20po naáteka 23u tajti Juan Yore Batöhuakamta bétana ä huaate ä discípulom Jesústau bíttuako:

"Jumë Juanta aman jaásekäu jü Jesústahuim rükteka ínel jiahua:

—Juan Yore Batöame itom emou bíttuak emchi itom temáij ïaaka: «Jachë empo ájäria jü Kristo yebíjnakeme, ote täbuik boobítnake?»

Sep huämi horapo Jesús juebena kökoreme juëna kökoata jípureme tütek, éntok kaa türi espíritum yeu am bébriak, éntok ket juebena lilíptim bíttuak. Huanäi Jesús am yómmiak:

—Sájakem jukä emchim bíchakäu ä ettéjoaria jukä Juanta, éntok emchim jíkkajakähui: jumë lilíptim bitcha, jumë lolöim naa kaate; éntok jumë sähua léprä téamta jípureme türia. Nanákapim jíkkaja; kókkolam jíabite, éntok huakä nokta yore jínëuhuamta bétana huemta polóobemmeu nokhua. Tühuata jájamla jü nee súaleka kaa au náyoteme". —Lukas 9:20-23

7. Huakä Dios itom prometéroähui itom ousi éetua:

"[Dios] sïme ópoam bem pusimpo tütinake, kökkoam éntok kaa juchi ántunake, éntok cháyhuame éntok huantíria kaa juchi ántunake. Jü jita bat huemta beja kaa huéiye. Éntok huä aman bueuru síllapo kátekame jünel jiahuak:

—Juyú! Sïmetane bemélatuanake.

Ket ínel jiahua:

—Jïojtë, buëituk ímë noókim súalmatchika lútüriatukäu béchïbo. —Revelación 21:4, 5

8. Jabbe ïi kaa kökkoakame ániata Diosta yäutra bétuk anemta disfrutároanake? Huamë ámëria, huamë ikä réinota kásota jooríame. Ame béchïbo jü fin sïme kökkoam kaa mekka aane!